Ochrana ovzduší

 • Provedeme kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší a zpracování žádosti o stanoviska a povolení orgánů ochrany ovzduší,
 • zajišťování měření emisí v četnosti dle kategorie zdroje znečištění ovzduší,

ušetříme Vám peníze za měření emisí úpravou kategorií zdrojů znečištění

 • zajišťování měření pachových látek,
 • vedení přehledů a provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší,
 • vypracování hlášení o nakládání s regulovanými látkami,
 • vypracování oznamovacího listu výrobce, vývozce a dovozce organických rozpouštědel,
 • vypracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší,
 • vypracování oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší,
 • vypracování oznámení uživatele organických rozpouštědel těkavých organických látek a produktů s jejich obsahem,
 • vypracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel,
 • v případě potřeby vypracujeme soubor technických a organizačních opatření pro snížení emisí těkavých organických látek pro konkrétní zařízení – REDUKČNÍ PLÁN. Tento plán umožňuje provozovateli zařízení snížit emise v ekvivalentní míře, jaké by bylo dosaženo uplatněním emisních limitů,
 • pravidelný audit provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní