• Životní prostředí

  Nabídka služeb je zaměřena na řešení aktuálních otázek spojených s naplňováním právních a jiných norem z oblasti ochrany životního prostředí v konkrétních podmínkách firem klienta. Kromě řešení obecných problémů spojených s uváděním právních norem do praxe, se také zabýváme individuálními problémy, plynoucí z konkrétní činnosti klienta.

  Pomůžeme Vám v oblasti legislativy životního prostředí, školení, předpisů a dalších. S naší pomocí dosáhnete shody s legislativními a normativními požadavky v oblasti Životního prostředí.

  Více informací
 • Systémové řízení

  Pokud usilujete o získání systému QMS nebo EMS důkladně Vás připravíme na vstupní audit společně s vedením při vypracování potřebné dokumentace a konzultace v oblasti Bezpečnosti práce, Požární ochrany a ochrany Životního prostředí.

  Pokud Vaše společnost má již zavedený některý z těchto systémů, nabízíme Vám zastupování při provádění interních auditů, vedení a odbornou konzultaci při aktualizaci dokumentů, zastupování při dozorových a recertifikačních auditech.

  Více informací

EQ system s. r. o., odborný poradce v oblasti BOZP, PO a Ekologie

EQ system s. r. o. je společnost s celostátní působností v oblasti Bezpečnosti práce a prevenci rizik, požární ochraně, ochraně Životního prostředí a také v oblasti zavádění a udržování systémů QMS a EMS.

Zaměstnávat vlastního odborníka je velmi drahé a co teprve tým odborníků! Takové zaměstnance je také potřeba neustále vzdělávat! My jsme si této problematiky plně vědomi, a proto Vám nabízíme kompletní zastoupení Vaší společnosti ve výše uvedných oblastech.

Na těchto stránkách najdete detailní informace k jednotlivým činnostím, které pro své klienty spracováváme a udržujeme. Pokud zde nenajdete konkrétní odpověď, kontaktujte prosím náš tým odborníků, který je připraven s Vámi řešit Vaše dotazy.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní