Životní prostředí

Zaměstnávat vlastního odborníka je vždy drahé a co teprve tým odborníků? My Vám nabízíme tým odborníků v oblasti ochrany životního prostředí, kteří Vám pomůžou v oblasti legislativy životního prostředí, školení, předpisů a dalších.

Tyto služby můžeme nazývat jako outsourcing v životním prostředí nebo také ekologický outsourcing.

Jaké má výhody outsourcing v oblasti Životního prostředí?

 • Bez obav se můžete zaměřit na to, co umíte nejlépe a ostatní problémy v oblasti Životního prostředí nechte na nás,
 • dosáhněte shody s legislativními a normativními požadavky v oblasti životního prostředí.

S čím Vám pomůžeme?

 • Dlouhodobý výkon funkce externího ekologa,
 • vypracování požadované dokumentace v oblasti ochrany ovzduší, vodního a odpadového hospodářství, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, prevence závažných havárií, integrování registru znečišťování životního prostředí,
 • komunikace s orgány státní správy,
 • pravidelný dozor organizace a odstranění případných rozporů s legislativou,
 • odpovědnost za to, že se klient nedostane do rozporu s legislativou,
 • výkon funkce externího odpadového hospodáře,
 • vypracování každoročního statistického přehledu pro ČSÚ,
 • související jednorázové služby v oblasti Životního prostředí,
 • zpracování dokumentace pro jednotlivé oblasti životního prostředí (IPPC, IRZ, ekologický audit, provozní a manipulační řády a jiné),
 • výpočty poplatků, pravidelná hlášení pro státní správu,
 • vyřízení potřebných souhlasů od příslušných úřadů,
 • školení pracovníků pro oblast odpadů a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi,
 • zajištění autorizovaných měření emisních zdrojů,

K dosažení nejvyšší úrovně v oblasti životního prostředí a řízení kvality Vám pomůžeme při zavedení a udržování systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a environmentu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní