Školení BOZP

Dle příslušných ustanovení zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Zaměstnavatel musí zajistit periodická školení ve stanovených intervalech.

Základní typy školení:

  • BOZP pro vedoucí zaměstnance
  • BOZP pro ostatní zaměstnance
  • Poskytnutí první pomoci
  • Školení práce ve výškách
  • Školení strojníků

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní