Obecná ekologie

  • Zajišťování likvidace případných havárií z hlediska ochrany životního prostředí,
  • účast na přípravách a zpracování investičních záměrů,
  • vedení přehledu používaných materiálů a surovin rizikových z hlediska vlivu na životní prostředí,
  • Pořádání školení týkající se oblasti životního prostředí,
  • na požádání jednat s orgány státní správy v oblastech životního prostředí,
  • spolupracování na plnění nápravných opatření uložených v oblasti obecné ekologie s orgány státní správy,
  • pravidelný audit provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní