Požární ochrana

Správný systém požární ochrany zjišťuje a vyhodnocuje faktory, které mohou za určitých okolností vést ke vzniku požáru. Svou pozornost věnujeme zejména snížení pravděpodobnosti vzniku požáru a zaměřujeme se na efektivní připravenost a na zdolání nežádoucího hoření.

Zajišťujeme provedení vstupní analýzy ve společnosti a ověřujeme plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů k zajištění požární ochrany. Zpracujeme kompletní podklady pro dokumentaci – PO a navrhneme opatření vedoucích k nápravě zjištěných nedostatků dle platné legislativy.

Naši partneři:Copyright EQ system s. r. o.    |    2012    |    All rights reserved    |    Kontakt    |    server    |    server-záložní